alt

 

 

สินค้าพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่สั่งไวรเมทกับเรา 

 

www.ไวรเมท.com 

 

 

 

 

 

  

ใบเสนอราคาจากwww.ไวรเมท.com รอรับได้เลย  

www.ไวรเมท.com) 

ใบเสนอราคา จาก www.ไวรเมท.com  2456

โทรสั่งของ 092-985-6296

เหล็กWf  H ไวร์แฟรงค์  

ราคาลูกค้าไวร์เมทพิเศษ

1. Wf 194x150x6x9 น้ำหนัก30.6Kg/m ยาว 6 เมตร นน 183.6กก/ส

ราคา  4,900 บาท SYS เหล็กสยามยามาโตะ

โทรสั่งของ 092-985-6296 www.ไวรเมท.com

4,900 บาท

2. Wf 200x100x5.5x8 น้ำหนัก 21.3Kg/m ยาว 6 เมตร นน 127.8กก/ส

ราคา  3,400 บาท SYS เหล็กสยามยามาโตะ

โทรสั่งของ 092-985-6296 www.ไวรเมท.com  

3,400 บาท

3. Wf 208x202x10x16 น้ำหนัก 65.70Kg/m ยาว 6 เมตร นน 394.2กก/ส

ราคา  12,900 บาท SYS เหล็กสยามยามาโตะ

โทรสั่งของ 092-985-6296 www.ไวรเมท.com 

12,900 บาท

4. Wf 250x125x6x9 น้ำหนัก 29.6Kg/m ยาว 6 เมตร นน 177.6กก/ส

ราคา  4,700 บาท SYS เหล็กสยามยามาโตะ

โทรสั่งของ 092-985-6296 www.ไวรเมท.com

4,700 บาท

5. Wf 300x150x6.5x9 น้ำหนัก 36.7Kg/m ยาว 6 เมตร นน 220.2กก/ส

ราคา  5,800 บาท SYS เหล็กสยามยามาโตะ

โทรสั่งของ 092-985-6296 www.ไวรเมท.com

5,800 บาท 

 

 

 

 thaiflag small Thailand